ПОДМЕТАЧ СО ШАЈКА

Шифра Димензии Боја Пакување
2108   Бел 1000
2083   Бука 1000
3703   Кафена 1000
3397   Крем 1000
2082   Сива 1000